همکاری با ما

خبرگزاری پادشاهی ایران منتظر اخبار، گزارشات یا مقالات شماست.

اخبار ارسالی شما با نام خودتان در خبرگزاری منتشر خواهد شد.

برای ارسال مقالات از فرم زیر استفاده کنید:

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)

تیتر خبر یا مقاله

متن خبر یا مقاله

فایل یا عکس الصاقی

تبلیغات جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

دیدگاه های جدید

گالری تصاویر

کلیه حقوق خبرگزاری پادشاهی ایران برای مالکین و مولفین محفوظ میباشد.